Duyên

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”

Cớ sao toàn gặp phải mấy đứa mà mình ghét cay ghét đắng vậy? Người cần gặp thì chưa thấy đâu :(((

Advertisements

(>‿◠)✌ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ∑(@ ̄□ ̄@; ) (ノ)・ω・(ヾ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s