31/12/2016

Start of something new. Năm nay tính ra cũng khá biến động. Chuyển chỗ làm 2-3 lần rồi cuối cùng cuối năm vẫn bỏ việc trước Tết :))). Ghi lại một chút sau đọc lại đỡ quên, năm nay mình đã làm những chỗ sau: Oasis: 4 tháng Metropole: 10 ngày Hadreamco: 2 tháng 20 […]

Tạm biệt Teo

9h kém ngày 24/5/2016, Teo đã rời bỏ mình đi về nơi khác. Sáng ra đã bị lên cơn co giật, phải đưa đi thú y gấp. Mình đi cùng mẹ và Mèo xong về đun cháo cho Teo.Lúc 11h vào thăm thấy thở khó ăn, mình và mẹ đi là nhìn theo trông rất […]

Tích Tửu 011 – 昔酒 011

Bút danh: 011 Biệt danh: Tích Tửu 011, Linh Nhất Nhất Tên khai sinh: Lí Tây Phương Tốt nghiệp viện hiệu: Học viện Động Họa (Hoạt hình) thuộc Học viện điện ảnh Bắc Kinh Ngày sinh: tháng 7 Nhóm máu: O Chòm sao: Cự Giải Nơi sinh: Hồ Nam Nhạc Dương .Trong mảng tranh minh […]