31/12/2016

Start of something new. Năm nay tính ra cũng khá biến động. Chuyển chỗ làm 2-3 lần rồi cuối cùng cuối năm vẫn bỏ việc trước Tết :))). Ghi lại một chút sau đọc lại đỡ quên, năm nay mình đã làm những chỗ sau: Oasis: 4 tháng Metropole: 10 ngày Hadreamco: 2 tháng 20 […]