Antlia – The Air Pump

Genitive: Antliae Abbreviation: Ant Size ranking: 62nd Origin: The 14 southern constellations of Nicolas Louis de Lacaille   Antlia is one of the constellations of the southern sky introduced by the French astronomer Nicolas Louis de Lacaille on his map of 1756. He said in the accompanying description that it symbolized experimental physics. Lacaille originally called the constellation la Machine Pneumatique but Latinized […]

31/12/2016

Start of something new. Năm nay tính ra cũng khá biến động. Chuyển chỗ làm 2-3 lần rồi cuối cùng cuối năm vẫn bỏ việc trước Tết :))). Ghi lại một chút sau đọc lại đỡ quên, năm nay mình đã làm những chỗ sau: Oasis: 4 tháng Metropole: 10 ngày Hadreamco: 2 tháng 20 […]