31/12/2016

Start of something new. Năm nay tính ra cũng khá biến động. Chuyển chỗ làm 2-3 lần rồi cuối cùng cuối năm vẫn bỏ việc trước Tết :))). Ghi lại một chút sau đọc lại đỡ quên, năm nay mình đã làm những chỗ sau: Oasis: 4 tháng Metropole: 10 ngày Hadreamco: 2 tháng 20 […]

Tích Tửu 011 – 昔酒 011

Bút danh: 011 Biệt danh: Tích Tửu 011, Linh Nhất Nhất Tên khai sinh: Lí Tây Phương Tốt nghiệp viện hiệu: Học viện Động Họa (Hoạt hình) thuộc Học viện điện ảnh Bắc Kinh Ngày sinh: tháng 7 Nhóm máu: O Chòm sao: Cự Giải Nơi sinh: Hồ Nam Nhạc Dương .Trong mảng tranh minh […]

25/4/2016

Hôm nay là chính thức đi làm ở The Oasis được 10 ngày. Từ thứ 6 tuần trước nữa đi làm, mình đã dọn phòng ông. Thứ 6 (22/4) rồi mình đi chơi về đã dọn phòng ông. Ấy thế mà bà mẹ bảo rằng “Mày đi làm về chỉ có dính mặt vào cái […]