Tạm biệt Teo

9h kém ngày 24/5/2016, Teo đã rời bỏ mình đi về nơi khác. Sáng ra đã bị lên cơn co giật, phải đưa đi thú y gấp. Mình đi cùng mẹ và Mèo xong về đun cháo cho Teo.Lúc 11h vào thăm thấy thở khó ăn, mình và mẹ đi là nhìn theo trông rất […]